Co to je národ? Úvahy historika u příležitosti stoletého výročí Československa

Co to je národ? Úvahy historika u příležitosti stoletého výročí Československa


Co to vlastně je národ? Od konce druhé světové války vládly často tendence více či méně ovlivněné marxistickou filosofií redukovat tento koncept na jakési představované společenství, ale od 80. let se koncept národa pojí s palčivými otázkami, které si dnes kladou nejen historie a sociologie, ale i široká veřejnost. Jak se chápání pojmu národa vyvíjelo v průběhu historie? Co vlastně tvoří povědomí příslušnosti k nějakému národu? Jak se chápe otázka národa a příslušnosti k nějakému národu dnes?

V souvislosti se stoletým výročím založení Československa se v debatě střetnou francouzský historik a publicista Pascal Ory a český historik Michal Stehlík, aby se společně zamysleli nad tím, co tvoří základ národních identit v Evropě a v České republice.

Vystoupí:

Pascal Ory: teoretik kulturní historie, přispěl k uvedení tohoto oboru v univerzitním prostředí. Emeritní profesor na Université de Paris I, je význačným odborníkem na vztahy mezi kulturou a politikou v současné Francii a na zrod národních mýtů, které studoval například skrze světové výstavy. Díky své učenosti a angažovanosti často vystupuje v médiích. Má v oblibě komiksy, často je kritikem v historických časopisech.

Michal Stehlík: český historik a slovakista, působící na FF UK, kde v letech 2006 a až 2014 působil ve funkci děkana.  Zabývá se především českými dějinami 20. století. V letech 2014 – 2015   byl předsedou  Rady Českého rozhlasu. V současné době je náměstkem generálního ředitele Národního muzea.

Debatu moderuje novinářka a analytička Zuzana Lizcová z Asociace pro mezinárodní otázky.

Vstup volný. Česky a francouzsky. Simultánní tlumočení zajištěno. Prosíme, rezervujte si svá místa kliknutím na příslušnou ikonu Rezervace: .

Akce je organizovaná rámci debatního cyklu 1968 – 2018 Paříž – Praha: Bouřící se Evropa zaměřeného na dědictví roku 1968 v soudobém kontextu.