Literární setkání s Thomasem Gunzigem

Literární setkání s Thomasem Gunzigem


Thomas Gunzig patří k největším literárním osobnostem frankofonní Belgie. Věnuje se psaní novel, románů a filmových scénářů, belgické publikum ho ale pravidelně vídá na obrazovkách belgického RTBF nebo pročítá jeho příspěvky v časopise Le Soir. 
Ve společnosti fotoportrétů svých literárních kolegů představí Thomas Gunzig svou literární i filmovou tvorbu.

Pořádá Zastoupení Valonsko-Brusel v Praze.

Událost na Facebooku