Žena, náboženství a sekularismus v Evropě

Žena, náboženství a sekularismus v Evropě


Vstup je volný v rámci kapacity sálu, doporučujeme rezervaci. 
Simultánní tlumočení z francouzštiny zajištěno.

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.

Francouzský institut v Praze vás v rámci debatního cyklu „1989-2019, Cesty Evropy“ a v rámci podzimního literárního festivalu „Umění předávat“ zve na diskusi na téma „Žena, náboženství a sekularismus v Evropě“. Filosofka, spisovatelka a rabínka Delphine Horvilleurová zde představí svou knihu Jak rabíni dělají děti (v originále Comment les rabbins font les enfants, Grasset, 2015), která nedávno vyšla v nakladatelství Garamond.

Delphine Horvilleurová je jednou ze tří rabínek ve Francii a hlasatelkou liberálního judaismu ve Francii.
Proč je ženská otázka stále tak problematická v náboženském kontextu? Proč vyvolává tolik odporu u náboženských institucí? Jakým způsobem hraje současné identitární napětí proti právům žen? Může být sekularismus užitečný pro změnu uvažování o těchto tématech?

Delphine Horvilleur se s námi podělí o své zkušenosti rabínky a autorky. Co znamená „patřit“ a „předávat“ v době, kdy se komunity uzavírají do sebe před okolním světem? Na rozdíl od toho, co hlásají všechny fundamentalismy, předat dědictví neznamená vytvořit jeho identickou kopii. Závisí to na částečné nevěře, garantující neočekávané výkyvy, dnes stejně jako včera.

 „Často mám pocit, že profesně nejblíže k mé práci má překladatel... Ten, kdo dělá prostředníka mezi textem a člověkem. V srdci rabínské funkce je myšlenka, že se neustále snažíme převádět text na člověka, člověka na text, přičemž je nutné se ujistit, že jeden nemá přednost před druhým. Procházíme tak mezi časy, generacemi, texty a lidmi.“
Delphine Horvilleurová

V rámci literárního festivalu „Umění předávat“ a ve spolupráci s nakladatelstvím Garamond a think-tankem EUROPEUM.
Vstup je volný v rámci kapacity sálu, doporučujeme rezervaci. 
Simultánní tlumočení z francouzštiny zajištěno.