Noc myšlenek - „Střední Evropa tváří v tvář rizikům: znovuobjevení solidarity?“

Noc myšlenek - „Střední Evropa tváří v tvář rizikům: znovuobjevení solidarity?“


Konference proběhne ve francouzštině se simultánním tlumočením do češtiny.

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.

V rámci Noci myšlenek a u příležitosti 30. výročí CEFRES vás Francouzský institut v Praze a CEFRES zvou na konferenci „Střední Evropa tváří v tvář rizikům: znovuobjevení solidarity?“.

Tváří v tvář environmentálním, bezpečnostním a nyní zdravotním rizikům, jimž Evropa - zejména střední Evropa - čelí, se střetávají dva zásadní fenomény: uzavírání národů a komunit do sebe na jedné straně a národní i mezinárodní solidarita na straně druhé. Jak můžeme (znovu) vytvářet solidaritu ve střední Evropě? Jaké historické zkušenosti mohou dnes inspirovat veřejné akce a definovat obrysy společného života? Jak můžeme reagovat na výzvy, které představuje současná pandemie pro sociální soudržnost v evropských zemích, ale také pro soudržnost samotné Evropské unie? Francouzský historik, polský filozof a česká novinářka se podělí o své odborné znalosti a konfrontují své názory na tyto zásadní otázky dneška.

Řečníci:

Úvodní slovo pronese Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice.

Thomas Serrier, historik, profesor na univerzitě v Lille, spoluautor (s Etienne François) díla Europa. Notre histoire, Les Arènes, Paříž, 2017.

Michał Kozłowski, filozof působící na varšavské univerzitě, autor Le Monde diplomatique (polské vydání).

Saša Uhlová, novinářka.

Moderátor: Jérôme Heurtaux, politolog, ředitel CEFRES.

Konference proběhne ve francouzštině se simultánním tlumočením do češtiny.
Živý přenos bude k dispozici na sociálních sítích CEFRES a Francouzského institutu v Praze

Sledujte mezinárodní program online Noci myšlenek zaštítěné Francouzským institutem v Paříži.

ENG
 

“Central Europe facing risks: reinventing solidarity?” 

In the framework of the Night of Ideas and on the occasion of the 30th anniversary of CEFRES, the French Institute in Prague and CEFRES invite you to the online conference "Central Europe facing risks: reinventing solidarity?”

Given the environmental, safety and now health risks facing Europe, especially in Central Europe, two main attitudes are clashing: national and community withdrawal on the one hand, and national and international solidarity on the other. How can we (re)invent forms of solidarity in Central Europe? What kind of historical experiences can inspire public action today and outline the contours of living together? How can we answer to the challenges posed by the current pandemic to social cohesion within European nations but also to the cohesion of the European Union itself? A French historian, a Polish philosopher and a Czech journalist will share their expertise and confront their points of view on these crucial issues. 

Speakers:
Opening words by Alexis Dutertre, French Ambassador in the Czech republic.
Thomas Serrier, historian, professor at the University of Lille, co-publisher (with Etienne François) of Europa. Notre histoire, Les Arènes, Paris, 2017. 
Michał Kozłowski, philosopher, associate professor at the University of Warsaw, author of Le Monde diplomatique (Polish edition). 
Saša Uhlová, reporter.

Moderator: Jérôme Heurtaux, political scientist, director of CEFRES.

The conference will be held in French with simultaneous translation to Czech.
The conference will be broadcasted live on the social networks of CEFRES and the French Institute in Prague

You can find here the international program of the Night of Ideas online.