Setkání se spisovatelem Pavlem Hakem a čtení z jeho poslední knihy Warax

Setkání se spisovatelem Pavlem Hakem a čtení z jeho poslední knihy Warax


Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.

Francouzský institut v Praze vás zve 3. prosince od 18:00 hodin na setkání se spisovatelem Pavlem Hakem a na čtení z románu Warax u příležitosti vydání jeho českého překladu. Tento strhující příběh o válce, moci, bohatství a chudobě vyšel poprvé v roce 2009 ve Francii (Éditions du Seuil). Pro českého čtenáře Warax přeložil Zdeněk Huml a vydalo nakladatelství Paper Jam.Autor sám chápe formu tohoto svého románu jako přímo závislou na tématu, stavu světa. „Co se formy tohoto románu týče, tak vyrůstá přímo z měnícího se, globalizovaného, mnohorozměrného světa, světa plného interakcí a propojení: Warax je ponoření, skok do tohoto druhu světa, tohoto typu prostředí. Forma románu se tedy odvíjí od světa, jejž román popisuje. A ony čtyři dějové linky spřádají svět plný ohlasů mezi těmito různými rovinami času, témat a událostí,“ říká ke své knize Pavel Hak.

Hak také věří v sílu románu a moc literárního líčení. Román je pro něj nenahraditelný prostředek poznání, způsob, jak přemýšlet o světě, orientovat se v něm, nějak ho ztvárnit. „Román přemýšlí, zkoumá, tvoří. V dnešním světě přesyceném komunikací, ideologií a propagandou, světě plném toxických výrobků, protichůdných informací a nových zdrojů úzkosti, chaotickém, nejistém a nestabilním světě, román – a obecně literatura – nabízí propracovanou vizi, zcela nové úhly pohledu, příběhy s bohatým významovým potenciálem, přesná zobrazení,“ dodává Hak.

Pavel Hak se narodil v roce 1962 v Československu. V roce 1985 překročil hranici mezi Jugoslávií a Itálií, kde získal politický azyl. V roce 1986 odešel do Francie a studoval filozofii na Sorbonně. Od té doby tam žije. Je autorem pěti knih, včetně románu Sniper, který byl přeložen a publikován ve Velké Británii v roce 2004. Hakovy knihy vycházejí ve Francii, jsou překládány do němčiny, italštiny, ale třeba i finštiny a třetí román Trans získal v roce 2006 francouzskou literární cenu Prix Wepler.

Vstup je volný v rámci kapacity sálu, doporučujeme rezervaci


Ve spolupráci s nakladatelstvím Paper Jam.
www.pavelhak.com 
eshop.paperjam.cz