Koncert Akademie komorní hudby a nadace Villa Musica

Koncert Akademie komorní hudby a nadace Villa Musica


Akademie komorní hudby a nadace Villa Musica pořádají v úterý 13. listopadu 2018 od 19h30 v refektáři Profesního domu MFF UK na Malostranské náměstí koncert, který je tentokrát věnovaný francouzským skladatelům nebo skladatelům, kteří se nechali Francií ovlivnit. Akademie komorní hudby každoročně poskytuje stipendia nejtalentovanějším mladým českým hudebníkům a hudebnicím, díky úzké spolupráci s německou nadací Villa Musica Rheinland-Pfalz umožňuje stipendistům vystupovat na pódiu se špičkovými lektory v Čechách i v zahraničí. Uměleckým vedoucím orchestru je violoncellista Tomáš Jamník, uměleckou záštitu laskavě poskytl dirigent Jakub Hrůša.

Účinkující:  Tomáš Jamník - violoncello a stipendisté AKH a Villa Musica.

Program koncertu:

C. Debussy: Sonáta pro flétnu, violu a harfu

B. Martinů: Smyčcové trio č. 2

C. M. von Weber: Klarinetový kvintet B dur

A. Roussel: Serenáda pro flétnu, smyčcové trio a harfu

M. Ravel: Introdukce a Allegro

Vstupné dobrovolné s doporučenou hranicí 200 Kč pro dospělé a 100 Kč pro seniory, ZTP a studenty. O rezervaci míst žádejte na rezervace@akademiekomornihudby.cz nebo na 731 739 603.