Academie Versailles (20.-24. března 2019)

Academie Versailles (20.-24. března 2019)


ZápisyUzávěrka přihlášek:  9. 11. 2018
Registrace probíhá elektronicky na základě vyplněné přihlášky online zde 

Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy francouzské barokní hudby jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům.

LEKTOŘI:
Chantal Santon-Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika

Stephanie Pfister – housle, komorní hra

Jana Semerádová  – flauto traverso, komorní hra

Bruno Cocset – violoncello, komorní hra

Beatrice Martin – cembalo, basso continuo, komorní hra

Deda Cristina Colonna – gestika, jevištní pohyb, tanec

Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny

Akademie Versailles je mezinárodně vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt pořádá Collegium Marianum ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a HAMU – Oddělením historicky poučené interpretace a cembalovou třídou. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury a mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby.

Pořádají Collegium Marianum – Týnská škola jako doprovodný program Letních slavností staré hudby 2018 a Centre de musique baroque de Versailles ve spolupráci s Oddělením historicky poučené interpretace a cembalovou třídou HAMU, a s Francouzským institutem.

Registrace probíhá elektronicky na základě vyplněné přihlášky online zde

Kontakt: festival@collegiummarianum.cz

Web: www.akademie-versailles.cz

 

Akademie Versailles je zakončena 24. března 2019 koncertem pro veřejnost; který se koná na HAMU, vstup zdarma.