Jacques Rupnik: Můj 68.: mezi Paříží a Prahou

Jacques Rupnik: Můj 68.: mezi Paříží a Prahou


Jacques Rupnik je známý francouzský politolog specializující se na střední a východní Evropu. Narodil se v Praze, kde žil až do svých 15 let.

Sám sebe označuje jako pražského Francouze a o dodává: "Můj domicil je dán osudem a později volbou. Podle francouzské definice národnosti, v níž je důležité místo narození, a ne původ rodičů, jsem tedy Čech a podle české definice, kde je určující etnikum matky, spíš Francouz".

O tom, jak pro něj události roku 1968 v Československu znamenaly zásadní zlom v životě a měly rozhodující vliv na celou jeho následnou kariéru, pohovoří Jacques Rupnik s Lucem Lévym, ředitelem Francouzského institut v Praze.

Vstup volný. Francouzsky, simultánní tlumočení zajištěno.

Jacques Rupnik studoval na Sorbonně v Paříži a na Harvardské univerzitě v Cambridgi. Působil jako vědecký pracovník na Russian research center na Harvardu, jako odborník na východní Evropu v BBC World Service (1977-1982), výkonný ředitel Mezinárodní komise pro Balkán v Carnegie Endowment for International Peace (1995-1996) či jako člen Independent International Commission on Kosovo (1999-2000). Od roku 1982 je profesorem na Institutu politických studií v Paříži, pravidelně přednáší na FSV UK a jako hostující profesor na prestižní College of Europe v Brugách. V 90. letech byl poradcem prezidenta Václava Havla a v období 2007–2011 byl poradcem Evropské komise.

V češtině od Jacquese Rupnika vyšlo: Jiná Evropa (Prostor, 1992), Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci (Academia, 2002) a knižný rozhovor s novinářem a historikem Karlem Hvížďalou Příliš unavená demokracie (Portál, 2009). V současné době se připravuje nakladatelství Novela Bohemica knihu esejů Střední Evropa je jako pták s očima vzadu, o české minulosti a přítomnosti.

Akce je organizovaná rámci debatního cyklu 1968 – 2018 Paříž – Praha: Bouřící se Evropa zaměřeného na dědictví roku 1968 v soudobém kontextu. 

Prosíme, rezervujte si svá místa kliknutím na příslušnou ikonu Rezervace: .