Rok 1968 ve Francii, Německu a Československu. Společný příběh?

Rok 1968 ve Francii, Německu a Československu. Společný příběh?


Program financován z Francouzsko-německého kulturniho fondu

Studentské protesty ve Francii a v západním Německu, které se odehrály v roce 1968, tedy jen pět let po podpisu Elysejské smlouvy mezi Francií a Německem a vzniku Německo- francouzské organizace mládeže, dokazují nečekanou podobnost nálady panující mezi západoněmeckou a francouzskou mládeží.
Tyto protesty zpečeťují probuzení občanské společnosti a změn v ní, k nimž dali impuls právě mladí lidé.  Jejich generace požadovala, často radikálním způsobem, obnovení demokratických praktik, podrobovala generaci svých rodičů zdrcující kritice a vyčítala jí chyby, jichž se dopustila v první polovině 20. století.
Ve stejné době se v Praze rodí naděje ve svobodu v podobě „socialismu s lidskou tváří“. Co mají společné protesty roku 1968 v západním Německu, ve Francii a v Československu? Co má společné takový mladý Daniel Cohn-Bendit vysmívající se příslušníkovi policejních sborů (kultovní fotografie francouzského května 1968) s mladými lidmi v Československu sledující se slzami v očích postup tanků vojsk Varšavské smlouvy?
Rozdílů je zajisté mnoho, ale jak v západním Německu a ve Francii, tak i v Československu mladí lidé touží po osobní svobodě, podrobují předchozí generaci sžíravé kritice a silně si přejí, aby mohli svobodně tvořit a umělecky se vyjádřit.
Skrze výstavy fotografií, filmové cykly a debaty se můžete s námi vrátit ke zlomovému roku 1968, který přestavuje naše společné historické dědictví a Evropu plnou touhy po společenských změnách.

V rámci spolupráce Francouzského institutu v Praze, Goethe-Institut v České republice, Francouzského velvyslanectví a velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, se koná několik akcí u příležitosti výročí roku 1968. Tento program je financován z Francouzsko-německého kulturniho fondu.